Aanpak CoViD19 >  Het Coronavirus en onze dienstverleningAmsterdam, 6 mei 2020


Betreft: Het Coronavirus en onze dienstverlening.

Geachte heer, mevrouw,

Het coronavirus raakt ons allemaal! Op 16 maart jl. informeerden wij u, zowel per post als door informatie op onze website www.canliving.nl, over onze aanpak en maatregelen die erop gericht zijn om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding in te dammen noodzaakt ons om maatregelen te nemen. Bij het nemen van maatregelen staat de gezondheid en veiligheid van U en onze medewerkers op de eerste plaats. Wij volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de Overheid en het RIVM (www.rivm.nl). Afhankelijk van de situatie, en eventuele nieuwe maatregelen die het kabinet maakt, kan het zijn dat er door ons aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

De bezetting van ons kantoor hebben wij om gezondheidsredenen beperkt en onze collega’s werken dan ook thuis. Wij hanteren hierbij de normale kantoortijden. Wel vragen wij u zo veel mogelijk via de email contact op te nemen (info@canliving.nl of technischbeheer@canliving.nl).

Indien u een reparatieverzoek of een verzoek aangaande uw huur hebt, dan zullen wij trachten binnen 5 werkdagen contact met u op te nemen. Wel hebben wij, gelet op de verminderde bezetting van ons kantoor, onderscheid gemaakt tussen urgente en minder urgente reparatieverzoeken en huur gerelateerde vragen.

Indien U een urgent verzoek hebt staan wij voor u klaar en zullen wij er alles aan doen om de onwenselijke situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Urgente onderhoud verzoeken zijn in elk geval (niet limitatief):

✓ Problemen met verwarming/heet water, waarbij geldt dat u geen warm water meer hebt of de verwarming niet functioneert;
✓ Ernstige lekkages;
✓ Elektrische storingen, niet zijnde lichte storingen met betrekking tot zekeringen en/of stoppen;
✓ Ernstige verstoppingen die geen uitstel dulden;
✓ Brandgevaarlijke situaties;
✓ Indien u uw woning niet kunt afsluiten (door bijvoorbeeld inbraak of glasschade);
✓ Ernstige schimmelvorming;
✓ Uitval van keukenapparatuur zoals kookplaat en koelkast;
✓ Uitval van liften.

Vanwege de beperkte bezetting van ons kantoor zullen wij de behandeling van de volgende niet urgente verhuur gerelateerde vragen uitstellen tot in elk geval 20 mei a.s., let op: deze datum kan door de Overheid verder worden verlengd. Wij hanteren dan de nieuwe datum. U zult hierover niet apart geïnformeerd worden:

 
• Verzoeken voor contractuele naamswijzigingen;
• Verzoeken voor ontvangst van verhuurdersverklaringen;
• Verzoeken tot het in behandeling nemen van overlastzaken;
• Verzoeken/vragen met betrekking tot servicekosten afrekeningen;
• Alle overige verzoeken met betrekking tot niet urgente zaken.

Wij verzoeken u reparatieverzoeken die niet urgent zijn niet voor 20 mei a.s. te doen. Een aantal huurders heeft ons benaderd met het verzoek of zij zelf bedrijven kunnen inschakelen om reparaties te laten uitvoeren en de factuur bij ons te declareren. Helaas kunnen we aan dat verzoek niet voldoen omdat we daarmee de controle over; kwaliteit, uniformiteit en prijsstelling verliezen. Administratief technisch is dit tevens voor ons momenteel onuitvoerbaar. We vragen hiervoor uw begrip en geduld.

In alle gevallen, indien er sprake is van een reparatie of een inspectie van de door u gehuurde woning, zullen ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden extra veiligheidsmaatregelen gelden. Dit kan betekenen dat omwille van uw gezondheid en die van de makelaar of reparateur u even buiten of in een andere kamer wacht. Tot slot vragen wij u beleefd om wanneer er met u een reparatie of inspectie afspraak is gepland, om vooraf contact met de reparateur of de makelaar op te nemen indien u symptomen van het virus, zoals koorts, verkoudheid, keelpijn, niezen en/of als u problemen aan de luchtwegen hebt.

Wij danken u voor uw medewerking en begrip voor de maatregelen welke wij in deze bijzondere situatie tot in elk geval 20 mei as. moeten nemen.

Algemene contactgegevens
Voor alle overige vragen kunt u contact met ons opnemen per email: info@canliving.nl of u kunt u bellen naar 020-235 8812.

Met vriendelijke groet,

CANLiving B.V.