Aanpak CoViD19  Het Coronavirus en onze dienstverlening >Amsterdam, 23 maart 2020  

 Aanpak CoViD19

Beste belanghebbenden,

Middels dit schrijven willen wij u een update verstrekken over de aanpak van CANLiving B.V. (CANLiving) gelet op de uitbraak van het Coronavirus 2019 (“CoViD19”), met name de preventieve maatregelen die we nemen om de risico’s binnen ons bedrijf te beperken. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (“RIVM”) en de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (“GGD”).

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om prioriteit te geven aan:

 1. De veiligheid en het welzijn van onze werknemers alsmede opdrachtnemers (derden) die de lopende zaken ondersteunen; en
 2. De veiligheid en het welzijn van onze huurders en de bescherming van onze eigendommen.

Het managementteam, zowel in Europa als in Canada, heeft in het verleden ervaring opgedaan met het managen van crisissituaties en we gebruiken deze kennis en ervaring om passende maatregelen te treffen om de verspreiding van CoViD19 zo goed mogelijk te beperken en de impact op onze mensen en onderneming te minimaliseren.

Op dit punt hebben we het volgende geïnitieerd:

Crisis Management Team

Bij de allereerste aankondiging van deze gezondheidscrisis hebben we in Nederland een Crisis Management Team (“CMT”) opgericht. Het CMT werkt nauw samen met European Residential REIT (ERES) en met CAPREIT in Canada. Het CMT komt dagelijks bijeen (en zo vaak als nodig als de ontwikkelingen daarom vragen) en is specifiek gericht op het nauwlettend volgen van de CoViD19-situatie en gerelateerde ontwikkelingen alsmede het formuleren en uitvoeren van passende maatregelen en vervolgstappen. Het CMT bestaat uit het in Amsterdam gevestigde senior CANLiving-management team en vertrouwt op de expertise en rapportages van CANLiving, ERES en CAPREIT, waaronder IT, Operations, Finance, Procurement en Risk & Insurance. Indien de situatie daarom vraagt worden externe specialisten ingeschakeld.

Communicatie met het personeel

CANLiving:

 • Heeft dagelijks overleg met Operations om te beoordelen wat zij nodig hebben om huurders te kunnen blijven ondersteunen.
 • Geeft haar personeel continue voorlichting over CoViD19, inclusief up-to-date aanbevelingen voor het monitoren van hygiëne.
 • Gaat door met het beperken van persoonlijke ontmoetingen en alle niet-essentiële reizen en volgt alle aanwijzingen in overeenstemming met de vereisten van de regering en de volksgezondheid.
 • Is IT-technisch ingericht en uitgerust om werknemers vanuit huis zijn of haar werkzaamheden te laten verrichten. Dit ‘remote work-from-home framework’ is nu volledig operationeel. Een aantal werknemers is op kantoor aanwezig. Het gaat om een select aantal mensen waarvan de aanwezigheid is vereist in geval van een noodsituatie. CANLiving streeft ernaar om uiteindelijk alle werknemers vanuit huis te laten werken.

Communicatie met huurders

CANLiving:

 • Zorgt ervoor dat alle urgente reparatieverzoeken in behandeling worden genomen door de betreffende afdeling en dat deze verzoeken, in combinatie met de beschikbaarheid van leveranciers, worden uitgevoerd. Momenteel zullen alle niet-dringende verzoeken worden afgehandeld na 6 april 2020 (de huidige einddatum van de maatregelen die door de regering zijn genomen), deze termijn kan worden verlengd. Er is een niet-limitatieve lijst van urgente reparaties opgesteld (problemen met verwarming/warm water; ernstige lekkages; elektrische storingen; ernstige verstoppingen die geen vertraging tolereren; brandgevaarlijke situaties; als huurders hun huis/commerciële ruimte niet kunnen afsluiten; ernstige schimmelvorming; defect aan keukenapparatuur; uitval van liften) en in alle gevallen, als er sprake is van een reparatie, zullen aanvullende veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn op het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Heeft een brief aan de huurders gestuurd om al onze huurders te informeren over de nieuwe procedures. Daarnaast hebben we een automatisch antwoord ingesteld op inkomende verzoeken. Ook hierin worden de nieuwe procedures benadrukt.
 • Zorgt ervoor dat gebouwen schoon zijn en verbetert de hygiënische omstandigheden waar mogelijk.
 • De enige gemeenschappelijke ruimte binnen onze portfolio is gesloten.

Continuïteit van de bedrijfsvoering

CANLiving:

 • Belt alle huurders die hebben opgezegd om te overleggen of we deze huurders kunnen helpen gelet op de nieuwe situatie.
 • Werkt met makelaars om de verhuur voort te zetten.
 • Incasseert de huurpenningen door het beantwoorden van verzoeken van huurders en het opvolgen van eerder verzonden incassobrieven. We bereiden echter beleid voor om toekomstige uitstelverzoeken van huurders adequaat te kunnen beantwoorden. Momenteel worden er geen incassodossiers uit handen gegeven en aanmaningen worden tot nader orde niet verzonden.
 • Zet de renovaties van leegstaande units voort.
 • Herziet investeringswerk om vast te stellen of dit kan worden uitgevoerd op een veilige manier met inachtneming van de sociale afstand.

Consequenties voor de onderneming

We gaan ervan uit dat het virus verdere gevolgen zal hebben voor ons bedrijf en we zullen de situatie blijven volgen en passende beslissingen nemen op basis van wat het beste is voor de CANLiving-gemeenschap, met name personeel, huurders en aandeelhouders.

CAPREIT heeft meer dan 22 jaar ervaring in onroerend goed en heeft lessen getrokken uit eerdere influenza-uitbraken zoals SARS en H1N1 en past deze ervaring toe in hun hele organisatie, inclusief CANLiving.

Wij hebben veel vertrouwen in de CANLiving, ERES- en CAPREIT-teams om de noodzakelijke stappen te zetten en acties te ondernemen om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en huurders prioriteit te geven in deze zeer uitdagende tijd.

Momenteel is de financiële positie en liquiditeit van CANLiving sterk en hebben we de middelen en flexibiliteit om ons een weg te banen door deze uitdagende tijden. Bovendien zullen de investeringen die CAPREIT heeft gedaan in zijn technologieplatforms een voordeel zijn voor CANLiving en onze teamleden, aangezien we ons op een verantwoorde manier aanpassen aan deze situatie.

We zijn ervan overtuigd dat de vastgoedsector voor woonruimte een zeer defensieve en anticyclische beleggingscategorie is die bredere marktschommelingen kan dragen. We blijven deze veranderende situatie monitoren en volgen en stellen uw begrip op prijs. Ik dank u voor uw voortdurende steun en wens al onze belanghebbenden een goede gezondheid tijdens deze uitdagende periode.

Met vriendelijke groet,   

CANLiving B.V.

Management team  

CANLiving gebruikt cookies. Door op deze site te blijven, ga je akkoord met het plaatsen en lezen van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.